fbpx

Mobil og bredbånd som skattefritt frynsegode

Skattefri gave
En regelendring gjør at man fra og med 2021 kan få flere titalls tusen skattefritt. Fordelen med fri mobil og bredbånd kan nå nemlig defineres som gave, og dermed bli skattefri.

Del innlegget

Mange arbeidstakere har gjennom det siste året blitt henvist til hjemmekontor som et smitteverntiltak. Det finnes faktisk eksempler på ansatte som ikke har vært på kontoret i det hele tatt siden mars 2020. Hjemmekontor er blitt den nye normen, og en rekke bedrifter sier at bruk av hjemmekontor kommer til å bli vanlig også etter korona.

For å jobbe effektivt hjemmefra må man ha gode kommunikasjonsløsninger. Det vil blant annet si bredbånd som gjør at man kan delta i møter på Teams eller Zoom med god videokvalitet.

Men godt bredbånd er dyrt og kan koste mellom 500,- og 1500,- avhengig av hvor man bor. Mange arbeidsgivere har derfor valgt å dekke denne kostnaden for medarbeiderne. Men ettersom bredbåndet også brukes privat er det en fordel som skal beskattes. Frem til nå.

Nye regler

Fra og med inntektsåret 2021 er nemlig den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt til 5 000,- per år. Og det er ikke lenger noe vilkår for skattefrihet at gaven er gitt til alle ansatte i bedriften. Dermed kan beløpet som man må skatte av på grunn av fri mobil og bredbånd gis som skattefri gave.

Slik fungerer det

Mobil og bredbånd som betales av arbeidsgiver, men også brukes privat, er en fordel man skal betale skatt av. Det er egne regler for beskatning av mobiltelefon, fasttelefon, bredbånd og mobilt bredbånd – såkalte Ekom-tjenester. Nederst i artikkelen finner du linker til regelverket fra Skatteetaten. 

Uavhengig av om abonnementene står registrert på arbeidsgiver (naturalytelse) eller på den ansatte (utgiftsgodtgjørelse), så får den ansatte et tillegg på inntekten på 4 392,- per år (366,- per måned) hvis arbeidsgiver dekker kostnaden. Dette inntektstillegget kalles sjablongbeløp, og det er dette beløpet man skal betale skatt av.

Størrelsen på sjablongbeløpet er uavhengig av om arbeidsgiver dekker en eller flere ekom-tjenester, og uavhengig av hvor mye tjenestene koster. Hvis den ansatte betaler deler av regningen selv skatter man av det arbeidsgiver dekker, men grunnlaget for skatten er altså maksimum 4 392,- (sjablongsbeløpet).

Så dersom arbeidsgiver hver måned dekker et mobilabonnement som koster 450,-, bredbånd til 900,- og mobilt bredbånd til 300,- mottar den ansatte i løpet av året en fordel til en verdi av 19 800,-. Men på grunn av ekom-skatten betaler den ansatte kun skatt av 4 392,- (eller 366,- per måned). Hva kostnaden blir for den ansatte avhenger av hvilket skattetrekk den enkelte har.

Dette er endringen

Men fra og med inntektsåret 2021 kan altså dette såkalte sjablongbeløpet på 4 392,- bli skattefritt. Sjablongbeløpet kan nemlig defineres som gave, og dermed inngå i den nye beløpsgrensen på 5 000,- for skattefrie gaver.

Hvis sjablongbeløpet på fri mobil og bredbånd gis som skattefri gave vil 4 392,- av den totale skattefrie gaven på 5 000,- være brukt opp. Det står da igjen 608,- til andre skattefrie gaver som arbeidstaker kan motta.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å innrapportere lønn og andre fordeler til skattemyndighetene. Det er også arbeidsgiver som bestemmer om sjablongsbeløpet av fri telefon og bredbånd (Ekom-tjenester) på 4 392,- skal innrapporteres som skattepliktig lønn eller om det gis som skattefri gave.

Telehjelpen – en tjeneste fra Jobb Smart – tilbyr alle sine kunder en bedriftstilpasset mobilpolicy hvor regelverket knyttet til bruk av ekom-tjenester i bedriften er definert. Her vil også bedriftens håndtering av blant annet skattespørsmål fremgå.
 
Ta kontakt med Telehjelpen dersom dere ønsker hjelp til å utarbeide en bedriftstilpasset mobilpolicy.    
 
Mobilpolicy

Les våre nyeste innlegg

Nyheter

Blir det priskrig?

Nå har også mobiloperatøren Happybytes lansert abonnement med fri data. Det vil si abonnement med mulighet til å bruke så mye data man vil, men

Kommentar

Regnestykket som ikke går opp

Med 5,8 millioner kunder og nesten 19 milliarder i årlig omsetning, er mobilmarkedet både stort og attraktivt. Men det er et problem. Det er nemlig

Lyst til å jobbe smart? Vi hjelper dere gjerne

Gi oss ditt navn og nummer så tar vi kontakt

Live shopping er kommet for å bli