fbpx

Ikke lukk øynene for mobilregningen

Sjekk mobilregningen
De siste par årene har bruken av mobildata doblet seg, og det har kommet ti nye mobiloperatører på markedet. Det er også kommet flere nye tjenester som f.eks 5G, data rollover og abonnement med tilnærmet fri data. Men når tok dere sist en gjennomgang av bedriftens mobilavtale?

Del innlegget

“Jeg hadde til og med en app for oppvarming av hytta, men jeg har jo ikke strøm på hytta engang”

sa skuespiller Mari Maurstad i programmet I lomma på Silje som ble vist på TV3 i slutten av februar 2020. I programmet går forbrukerøkonom Silje Sandmæl gjennom forbruket til ulike kjendiser, og hun kommer med tips til hvordan de kan spare penger.

Eksemplet med Mari Maurstad er ekstremt, men det er nok dessverre ikke unikt. Det er nemlig mange som betaler for tjenester de ikke bruker. Ofte uten å være klar over det.

La oss ta en liten øvelse; bruk noen minutter på å tenke gjennom hvor mange abonnement du har i dag (Spotify, Netflix, alarm o.l.)? Lag deretter en oversikt basert på blant annet bankutskrifter, og se hvilke abonnement du faktisk betaler for. Husket du alle?

Mest sannsynlig glemte du noen. Selv trodde jeg at jeg hadde rundt 25 abonnement, men fasit var hele 43 stykker. Derfor er det et godt tips å gå gjennom alle utgifter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke minst for bedrifter.

For det er ofte mye å spare på ulike abonnement. Enten ved å si de opp eller ved å gjøre endringer. I Mari Maurstads tilfelle mente forbrukerøkonom Sandmæl at hun kunne spare så mye som 156 500,- i året ved å spare smart. Igjen et ekstremt eksempel, men penger spart er penger tjent.

Sånn er det jo også hos mange bedrifter hvor brukeren av en tjeneste som regel ikke er den som sjekker fakturaene. Det lønner seg derfor å gå gjennom fakturaene hver måned. Samtidig er det et godt råd å reforhandle alle avtaler med jevne mellomrom, og da minst ved utløp av avtaletiden.

Det er mye som kan ha hendt siden avtalen med inngått for kanskje 2-3 år siden. Både internt hos dere, men også hos leverandøren deres og i bransjen det gjelder.

Spesielt innen telekom skjer det noe hele tiden i form av ny teknologi, samt nye produkter og tjenester. Det kommer også stadig nye aktører på banen som medfører hardere konkurranse. Bare de siste to årene har det kommet 10 nye mobiloperatører. Slike endringer bør man benytte seg av for å oppnå bedre løsninger og betingelser.

For kanskje betaler også dere for noe dere ikke har behov for? Det er ikke uvanlig at man har bestilt abonnement og tjenester som virket som en god idé når selgeren presenterte det, men som rett og slett ikke er tatt i bruk. Og selv om tjenesten ikke er tatt bruk av dere så blir de nok helt sikkert fakturert av leverandøren.

Det kan også være at operatøren, eller en av deres konkurrenter, har kommet med nye og mer lønnsomme abonnement uten at dere har fått ta del i disse. Det finnes også flere eksempler på at ansatte har sluttet, men hvor bedriften fortsatt betaler for abonnementet eller tilknyttede tjenester.

Telehjelpen er en tjeneste fra Jobb Smart og vi tilbyr Teletesten, en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av avtaler bedrifter har innen mobil og bredbånd. Her er noen eksempler på hva vi avdekker i Teletesten:

Abonnement som burde vært oppsagt
Det er kan være firmaabonnementet til en medarbeider som har sluttet, og som deres valgte å beholde for å slippe bruddgebyr. Eller det kan være abonnement man bestilte for å bruke til et kortvarig oppdrag eller arrangement. Abonnement som ikke brukes, og som ikke er i binding, burde sies opp. 

Feil abonnement
Det kommer hele tiden nye abonnement på markedet. Både hos deres leverandør, og ikke minst hos konkurrentene deres, kommer det nyheter og gjøres det endringer. Mens det i privatmarkedet er vanlig at slike endringer blir implementert automatisk er det dessverre ikke slik i bedriftsmarkedet. Det er ikke alltid automatikk at deres bedriftsabonnement får nye tjenester som f.eks. data rollover selv om det er blitt bransjestandard. Dere må dessverre selv følge med og be om at dette blir implementert. 

Feil pris eller abonnement
Prisene på mobiltelefoni går stadig nedover. Eller så blir det puttet mer data i abonnementene. Men som i eksemplet over så er det ikke automatikk at bedrifter får disse nye prisene eller datapakkene. Så hvis det er en stund siden dere forhandlet mobilavtalen kan det være at dere har gamle abonnement med gamle priser og datapakker.

Feil datapakke
Sannsynligvis har de ansatte for stor eller for liten datapakke. Begge deler kan bli ganske kostbart. De fleste bedrifter har vel erfart å få en ekstraregning på 990,- på overforbruk av data på en medarbeiders firmatelefon. Det er sure penger.

De siste årene har nemlig databruken økt med 30% hvert år, og siden dere signerte den nåværende mobilavtalen for kanskje 2-3 (eller mer 😳) har bruken av mobildata økt betraktelig. 

Abonnement som var fornuftig på tidspunktet for avtaleinngåelse er ikke lenger like aktuelle. Dere bør derfor ta en gjennomgang for å se om medarbeiderne har datapakker som tilsvarer dagens (og morgendagens) forbruk.

Tjenester man ikke burde hatt
Mari Maurstad betalte for en app som styrte strømmen på hennes strømløse hytte. Mest sannsynlig betaler også dere for en eller flere tjenester dere ikke bruker. Det kan være alt fra månedlig abonnement på Opplysningen 1881, datakort til medarbeideren som ikke lenger har iPad osv. osv.

Tjenester man derimot burde hatt
Men det kunne like gjerne vært slik at Mari hadde strøm på hytta, men brukte unødvendig mye strøm for å holde den varm. Da hadde en app for strømstyring vært nyttig.

Det kan jo også være at det finnes tjenester dere kunne hatt nytte av, men kanskje ikke kjenner til. Som f.eks. fri tale til Norden for medarbeideren som ringer mye til Stockholm, sperre for kjøp av varer og tjenester med mobilabonnementet eller datapakke for bruk i utlandet.

Automatisk fornyelse
Mange avtaler inneholder automatisk fornyelse hvis man ikke sier opp innen en viss tid. Da blir avtalen som regel fornyet på eksisterende vilkår. Har dere kontroll på når mobilavtalen deres går ut og når den eventuelt må sies opp?

Hvis dere ikke benytter dere av muligheten til å si opp avtalen, og dermed reforhandle, går dere glipp av mange fordeler og besparelser.

Binding og bruddgebyr
Mange mobiloperatører har kompliserte regler som kun har ett formål, nemlig å binde kundene til seg. Det er ikke uvanlig med bindingstid på avtalen, men mange avtaler har i tillegg avvikende binding på hvert enkelt mobilabonnement og på enkelte tjenester.

Det betyr at hvis dere for eksempel får en ny medarbeider som har et abonnement som skal inn på avtalen så får abonnementet bindingstid fra tidspunktet medarbeideren begynte. Når man så skal si opp selve avtalen ved endt avtaleperiode oppdager man plutselig at man har binding på mange abonnement. Det samme kan gjelde for tjenester som sentralbord, egne datapakker osv. osv.

“Mange bekker små blir til en stor å” 

Eller mange små beløp blir plutselig store summer når man legger de sammen. Det lønner seg derfor å ta en gjennomgang av alle avtaler med jevne mellomrom. Og da spesielt bedriftens mobilavtale.

Det er ikke lett å følge med på alle aktører og tilbud som til enhver tid er på markedet. Vi anbefaler derfor å bestille Teletesten, og la uavhengige Telehjelpen sjekke for dere. Teletesten er både uforpliktende og kostnadsfri. 

Ja, vi vil ta Teletesten

Legg igjen navn og nummer og vi tar kontakt. 

Det er også mulig å legge ved kopi av faktura eller pristilbud.

Les våre nyeste innlegg

Nyheter

Blir det priskrig?

Nå har også mobiloperatøren Happybytes lansert abonnement med fri data. Det vil si abonnement med mulighet til å bruke så mye data man vil, men

Kommentar

Regnestykket som ikke går opp

Med 5,8 millioner kunder og nesten 19 milliarder i årlig omsetning, er mobilmarkedet både stort og attraktivt. Men det er et problem. Det er nemlig

Lyst til å jobbe smart? Vi hjelper dere gjerne

Gi oss ditt navn og nummer så tar vi kontakt

Live shopping er kommet for å bli