Mobilpolicy

Retningslinjer tilpasset der bedrift

tilpasset deres bedrift

Vi blir mer og mer mobile. Ja, vi er faktisk så mobile at 80% av verdens arbeidstakere ikke jobber ved et skrivebord. Samtidig er fjernarbeid, eller remote work som det også kalles, blitt vanlig for de som faktisk har en kontorplass. I dag jobber man like gjerne hjemmefra, ute hos en kunde eller på reise som på kontoret. 

Mobile arbeidsverktøy som mobiltelefon og nettbrett er derfor blitt en viktig del av arbeidslivet. I mange tilfeller er dette selvfølgelig praktisk både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Men det reiser også noen problemstillinger knyttet til sikkerhet, skatteregler, hva som dekkes av arbeidsgiver og så videre. Slike problemstillinger løser man med retningslinjer i en egen bedriftstilpasset mobilpolicy.

Alle bedrifter bør nemlig ha retningslinjer for hvordan medarbeiderne håndterer bruk av mobilt utstyr som f.eks mobiltelefon og nettbrett. Slike retningslinjer gjør det enklere for både arbeidstaker og arbeidsgiver å vite hvordan man forholder seg ved kjøp og bruk av utstyr som dekkes av arbeidsgiver.

Viktige problemstillinger bør avklares

For det er endel spørsmål man bør tenke gjennom og avklare. Noen av disse er:

  • hvilke utstyr og abonnement kan man velge mellom?
  • dekker arbeidsgiver mer enn mobiltelefon, f.eks bredbånd hjemme?
  • hva skjer ved skade på utstyret, f.eks knust skjerm?
  • hvem skal betale for overforbruk på mobilabonnement?
  • hvordan man håndterer bruk i utlandet?
  • hvilke krav til sikkerhet har bedriften?
  • hva skjer med mobilnummeret når en medarbeider slutter?
  • hva skjer med utstyret når medarbeideren slutter?

Mobiltelefon og eventuelt andre kommunikasjonsløsninger som dekkes av arbeidsgiver omfattes av egne skatteregler. Det er viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver er kjent med disse, og skattereglene er derfor endel av våre bedriftstilpassede retningslinjer. 

Problemstillingene er mange, og det er viktig å klargjøre svarene før spørsmålene dukker opp.

“Vi utarbeider en mobilpolicy tilpasset deres bedrift slik at alle medarbeidere blir kjent med bedriftens regler knyttet til mobilbruk”

Når man har valgt hvilken løsning og leverandører man skal samarbeide med, anbefales det å utarbeide en mobilpolicy som er tilpasset deres bedrift og deres behov for regulering.

Kostnadsfritt for våre kunder

Alle kunder av Jobb smart og Telehjelpen får utarbeidet en bedriftstilpasset mobilpolicy.
Selvfølgelig helt kostnadsfritt.

Nysgjerring på hva Telehjelpen kan gjøre for dere?

PRØV OSS

Ønsker dere en egen mobilpolicy?

Ta kontakt og vi skreddersyr en for dere

🍪 Vi bruker cookies

© Metik 2021  Alle rettigheter reservert