fbpx

Hjemmekontor er kun et sted

Flere har den siste tiden uttrykt skepsis til bruken av hjemmekontor. Til de har vi bare en ting å si: dere jobber feil. Hjemmekontor er nemlig et sted, og ikke en arbeidsform.

Del innlegget

Debatten rundt bruk av hjemmekontor har gått gjennom våren og sommeren, og det har vært gode og engasjerte innlegg fra både tilhengere og motstandere. Noen har vært mer høylytte i sin kritikk enn andre, blant annet Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter.

I et innlegg i DN 28.juni introduserte hun til og med begrepet “hjemmekontoradelen, arbeidslivets nye privilegerte gruppe”. Der uttrykte hun sin bekymring for om medarbeiderne faktisk klarte å skille mellom arbeidstid og fritid.

Bratten har rett. Og feil

Og fra hennes ståsted kan jeg være enig i noen av argumentene hun har. Det er nemlig ikke alle yrkesgrupper som kan ha hjemmekontor. Og for en leder med et tradisjonelt syn på ledelse og hvordan arbeid skal organiseres kan utstrakt bruk av hjemmekontor oppleves som brysomt.

Men i et intervju med DN den 12.august advarer Bratten igjen mot hjemmekontor, og argumenterer blant annet med at innovasjonsprosesser går saktere og at hjemmekontor går utover kreativiteten.

Det er ikke like lett å være kreativ på videomøter. Du mister impulsiviteten, fanger ikke opp kroppsspråk, møtes ikke lenger ved kaffemaskinen, sier Bratten.

Til det vil jeg si; da gjør dere det feil. Man kan ikke ta bensintanken ute av bilen og tro at den fungerer som før. Da må man finne en ny energikilde og bygge om store deler av motoren. Sånn er det med hjemmekontor også. Man må rett og slett legge om måten man arbeider på for å lykkes med å ha medarbeidere som ikke sitter daglig på kontorplassen sin.

Under koronapandemien har dessverre mange bedrifter kun flyttet sin eksisterende arbeidsmåte fra kontoret og til hjemmekontoret. Møtene ble bare flyttet fra møterommet til Teams. Og det går jo ikke.

Hva er remote work?

For å lykkes med bruk av hjemmekontor må man forstå begrepet remote work. Ofte kan man ha begreper som oppfattes likt, men som faktisk er ganske forskjellige. Sånn er det med hjemmekontor og remote work. Bare for å gjøre det klart først som sist; hjemmekontor er et arbeidssted, mens remote work er en arbeidsform. Remote work handler altså ikke om hvor man jobber, men hvordan man jobber.

Hvis lederens behov for oppfølging av fremdrift og resultater krever fysisk tilstedeværelse bør man se på hvordan man faktisk jobber. Dyktige mennesker kan i dag velge hvem de vil jobbe for, og de vil mest sannsynlig velge den mest attraktive arbeidsplassen. Og det er neppe der hvor sjefen henger over skulderen din.

Hvorfor skal man jobbe slik?

En leder som er mest opptatt av resultatet av arbeidet vil derimot kunne ha stor glede av remote work som arbeidsform. For det er jo ikke gitt at den personen som best løser en oppgave faktisk bor i en times omkrets fra bedriftens kontorer. Kanskje personen bor på andre siden av landet eller for den saks skyld; på andre siden av jorda.

Selskaper som kan utnytte remote work som arbeidsform vil kunne skape et stort konkurransefortrinn når det kommer til rekruttering, opplæring og evnen til å beholde de beste talentene. De kan jobbe hvor de vil og når de vil, og de sparer verdifull tid ved å slippe daglig pendling. 

Men det er ikke for alle

For at Bratten og hennes medlemsbedrifter skal lykkes i et moderne arbeidsliv må de derfor se forbi hjemmekontoret, og ta til seg fordelene med remote work. Det mange ledere kanskje ikke tenker på er at de allerede jobber på avstand. Ledere er ofte fraværende i forbindelse med ledermøter, styremøter, strategisamlinger og reiser i inn- og utland.

Og bare for å presisere; remote work er en arbeidsform som ikke nødvendigvis må gjelde for hele bedriften. Hvis det er en produksjonsbedrift som krever fysisk tilstedeværelse for en gruppe medarbeidere betyr det ikke det at resten av bedriften ikke kan praktisere remote work. Administrasjonen kan fint praktisere fjernarbeid.

Slik lykkes man med remote work

Det er noen grunnprinsipper for å lykkes med remote work som arbeidsform. Først og fremst fordrer det tillit mellom leder og medarbeider. Både til at jobben blir gjort, men også tillit til at man faktisk blir inkludert i gruppen.

Det krever også at antall møter reduseres til et minimum. I mange bedrifter avholdes det unødvendig mange og lange møter som stjeler både tid og motivasjon fra medarbeiderne. Det lar seg (gudskjelov) ikke videreføre med remote work.

Videre må man ha systemer som gjør at kolleger kan samarbeide like godt om de sitter 2 meter eller 2 mil fra hverandre. En moderne arbeidsplass er en hybrid av det virkelige liv og digitale interaksjoner. I denne artikkelen kan du lese om gode systemer man kan bruke til digital samhandling.

Man må også legge om måten man kommuniserer på. Det fungerer ikke å stikke innom med et kort spørsmål, ta en prat over kaffeautomaten eller sette seg på et stillerom i 10 minutter for å diskutere et problem når man sitter på ulike lokasjoner. Selv om en slik arbeidsform både er sosial og hyggelig kan den også virke forstyrrende og være lite effektiv.

For å lykkes med remote work må man derfor erstatte dialogen fra “realtime” til “slowtime”, dvs. tillate at dialogen tar litt lengre tid. Man må avtale formen på kommunikasjonen, når man bruker kort spørsmål og svar og når man trenger mer detaljer. Man må også være enige om tidsfrister.

Det viktigste av alt

Fordelen med en slik kommunikasjonsform er at man kan få frem flere elementer og samtidig gi alle medarbeidere tid til å reflektere over problemstillingen før de svarer. Alle vil også kunne se hva hver enkelt mener om en sak, og det skaper rom for åpenhet.

Men viktigst av alt; alle i gruppen (ikke minst sjefen) må jobbe som om de er fraværende, uavhengig av hvor de oppholder seg. Arbeidsformen remote work vil fungere dårlig hvis de som sitter på kontoret til daglig har uformelle møter og samtaler, mens de som jobber eksternt (hjemme, hos kunder osv) ikke blir inkludert. Bedriftens “indre liv” må foregå i bedriftens samhandlingsverktøy. Hvis ikke ender man lett opp med subkulturer, og det er uheldig. 

Med riktig verktøy, riktig tillit og riktig team kan man jobbe hvor som helst.

Uavhengig av tiltak knyttet til korona mener jeg at remote work er den beste måten å organisere arbeidet på hos mange bedrifter. Disse var også før korona vant med at arbeidet ble gjort på ulike steder, at man jobbet mye på tvers av organisasjoner og team osv.

Min oppfordring til ledere er derfor å omfavne denne nye arbeidsmåten og slippe medarbeiderne fri. Enten de jobber fra hjemmekontor, hytta, kafé eller hos en kunde. For som Sting synger;

If you love somebody set them free

 

Les våre nyeste innlegg

Nyheter

Blir det priskrig?

Nå har også mobiloperatøren Happybytes lansert abonnement med fri data. Det vil si abonnement med mulighet til å bruke så mye data man vil, men

Kommentar

Regnestykket som ikke går opp

Med 5,8 millioner kunder og nesten 19 milliarder i årlig omsetning, er mobilmarkedet både stort og attraktivt. Men det er et problem. Det er nemlig

Lyst til å jobbe smart? Vi hjelper dere gjerne

Gi oss ditt navn og nummer så tar vi kontakt

Live shopping er kommet for å bli