fbpx

Kostbar konkurranse

I Norge er det i dag 21 mobiloperatører som kjemper om kundenes gunst. Men bare to av disse tjener penger. De andre taper penger.

Del innlegget

Blant de 21 mobiloperatører er det tre som eier sitt eget mobilnett, to som opererer med flere merkenavn i markedet, nitten som må leie tilgang til andres mobilnett, flere retter seg mot både privat- og bedriftskunder, mens andre har spesialisert seg på bedriftskunder. 

Men som sagt er det kun to som tjener penger. De tjener til gjengjeld tonnevis med penger. 

Tallenes tale

Telenor og Telia er nemlig alene om å tjene penger med et estimert overskudd på 11 milliarder i 2019 fra sine mobilkunder. Det er nesten 1 milliard i fortjeneste hver måned. Alle de 19 andre operatørene tapte penger. Ja, til sammen tapte de faktisk over 800 millioner på å utfordre Telenor og Telia i 2019. Av dette tapet står nettverksutbyggeren Ice for hele 680 millioner. De resterende 18 operatørene tapte til sammen i overkant av 120 millioner.

Regnskap 2019

MarkedsnavnAntall kunder Driftresultat
Telenor, Talkmore, Dipper2 745 0317 300 000
Telia, Onecall, MyCall, Phonero2 084 7773 700 000
Ice572 956-680 716
Fjordkraft100 027-6 000
LycaMobile79 703-1 393
Chili Mobil65 924-11 561
Xplora35 466-1 204
Phonect 30 471-26 388
Scoopr Mobil17 292-14 997
Atea14 069-5 000
Bitpro/Proximo8 304-100
Happbytes7 562-12 633
GE Mobil5 550-2 000
Sponz4 802-3 703
Saga Mobil3 519-3 033
Tise Mobil321-1 759
Primafon5497
Unifon0-12 785
Nortel0-9 002
Oyatel507
Telavox 513
Komplett Mobil (uten salgsinnt.)0-22 601
Serviceprovidere-132 942
Serviceprovidere + Ice-813 658

Antall kunder er pr 31.12.2019 og hentet fra Nkom sin ekomstatistikk for 2019. Tabellen er oppdatert 6.november 2020 med regnskapstall fra Scoopr Mobil. 

Resultatene for de fleste operatørene er hentet fra selskapenes regnskaper for 2019. For enkelte aktører er resultatet et estimat da mobilvirksomheten er en del av et større konsern.

Det er dessverre ikke offentlig kjent hva Telenor og Telia tjener isolert på sine mobilkunder. Tallene for Telenor og Telia er derfor estimater av hvor mye mobilvirksomheten bidrar til overskuddet (EBITDA) basert på andel av omsetningen. Det forutsettes at mobilvirksomheten ikke har lavere margin enn selskapenes andre virksomheter.

For Fjordkraft er det gjort et estimat basert på resultatet til konsernets “New business” divisjon hvor mobilsatsningen inngår, resultatet til andre aktører, samt markedsaktiviteten som legges ned i Fjordkraft Mobil. 

For Atea og GE Mobil er estimatene basert på resultatene til andre aktører, samt deres innsats i markedet. Resultatet for Komplett Mobil er også et estimat hvor salgsinntekten på salget av kundeportefølje til Ice er tatt ut av regnestykket. 

Hvis aktørene vil dele sine konkrete tall for mobilvirksomheten mottas dette med stor glede. 

Noen kommer og noen går

Av de 21 mobiloperatørene som tilbyr sine tjenester i dagens marked er tre av de startet så sent som nå i 2020. Dette gjelder NorgesEnergi Mobil, Sky Mobil og Release. NorgesEnergi Mobil er sannsynligvis et svar på suksessen til Fjordkaft Mobil. Sky Mobil kjøpte mobilkundene til konkursrammede Hudya i mai, mens Release er nysatsningen til OneCall-gründeren Øistein Eriksen.

I 2019 fikk markedet nye operatører som Tise Mobil, Nortel og Unifon. Sistnevnte har på kort tid rukket å kjøpe opp storebror Phonect. Dette oppkjøpet ble gjort i februar 2020.

Men det har også falt fra noen aktører. Komplett Mobil solgte sine kunder til Ice på våren 2019, Get overførte kundene sine til Telia, YouTeam gikk konkurs i juni 2019 og Sponz solgte sine kunder til Hudya i starten av 2020.

Alle sier de skal tjene penger, men få gjør det

De fleste aktører har sagt at de skal tjene penger på sin mobilsatsning. Fjordkraft har sagt at de vil tjene penger når de passerer 120 000 (det vil si i disse dager), Chilli Mobil har uttalt at de tjener penger i inneværende kvartal (Q4-20), Nortel har sagt at de vil tjene penger når de har 15-20 tusen kunder osv. osv.

Til tross for fagre løfter og gode intensjoner er det så langt ingen av disse aktørene som kan vise til positive tall på bunnlinjen. Men det finnes unntak.

Ice sitt massive underskudd skyldes betydelige investeringer i mobilnett og organisasjonen. Samtidig anslår Ice at driften vil gå i pluss i 2020, men det gjenstår å se.      

Små nisjeaktører som Oyatel og Telavox kan derimot vise til sorte tall på bunnlinjen. Men de er ikke representative for bransjen da disse to operatørene maksimalt har 5 000 kunder til sammen. Ettersom Oyatel og Telavox slipper å rapportere kundetall til Nkom er dette dessverre kun estimater. 

Videre er ikke disse nisjeaktørene sammenlignbare med de andre da de primært selger mobilabonnement som del av en sentralbordtjeneste. Det antas derfor at man isolert sett taper penger på mobilabonnementene, men tjener penger på sentralbordtjenesten. 

Det investeres

Ifølge tall fra Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, har investeringene i mobilnett i Norge gått fra 2,4 milliarder i 2017 til 1,8 milliarder i 2019. Men til tross for en svakt nedadgående kurve investeres det betydelige beløp i norsk mobilbransje.

Tall fra Nkom viser at det fra 2012 til 2019 ble investert mer enn 19 milliarder kroner i mobilnett i Norge. Om lag 10,2 milliarder av dette er knyttet til 4G, og det forventes at Telenor, Telia og Ice vil øke sine investeringer i forbindelse med introduksjonen av 5G.

Det satses også friskt blant aktørene som leier nett av Telenor og Telia. Jevnlige emisjoner er vanlig, og bedriftsaktørene Unifon og Nortel er blant selskapene som har hentet flere titalls millioner fra sine aksjonærer bare i 2019 og 2020. Unifon har blant annet brukt pengene på å kjøpe opp konkurrenten Phonect i februar nå i år.

Og det mangler ikke på ambisjoner. Bare nå i disse dager søker Tise etter markedsansvarlig og NorgesEnergi søker etter leder til sin mobilvirksomhet. 

Det er ikke overraskende hvis det kommer ytterligere aktører på banen, men det blir da sannsynligvis selskaper med stor lommebok og en allerede etablert kundeportefølje (som f.eks Fjordkraft og NorgesEnergi har).

Viktige aktører

Selskapene som i dag taper store penger på å utfordre Telenor og Telia er utrolig viktig for konkurransen. Ice er i en særstilling da de med sitt eget mobilnett har mulighet til å utvikle egne produkter og tjenester, samt oppnå større lønnsomhet på sine kunder. Denne muligheten både kan og bør de bruke til å stjele kunder fra Telenor og Telia.

Ice har da også ambisjoner om å doble sin markedsandel fra 10% til 20% de neste 3-4 årene. Dette skal skje samtidig som de skal bli lønnsomme. Et viktig tiltak Ice kan gjennomføre for å øke lønnsomheten, og konkurransen, er å tilby andre mobiloperatører muligheten til å leie tilgang i deres mobilnett. 

De andre 18 aktørene hadde til sammen knapt 375 000 kunder ved utgangen av 2019, og de deler dermed 6,5% av mobilkundene mellom seg. Disse 18 utfordrerne lever på nåde fra velvillige investorer, myndigheter som evner å regulere markedet effektivt slik at man får lønnsom konkurranse og netteiere som ønsker å konkurrere.

Det kan virke som en håpløs kamp, men markedet er helt avhengig av at disse aktørene satser. Operatørene kalles ofte av pressen for “mygger i markedet”, men også myggen har sin rolle i økosystemet. Plagsom for noen, nyttig for andre. 

Men de som avgjør konkurransen i markedet er til syvende og sist kundene. Flere enn 375 000 må velge en av de 18 utfordrerne for at vi skal ha et velfungerende marked.

Disclaimer:
Artikkelforfatteren var daglig leder og styremedlem i YouTeam AS frem til mars 2019, samt aksjonær i samme selskap til juni 2019. Videre har artikkelforfatteren jobbet i Happybytes AS i perioden mai 2019 til august 2020.  

Les våre nyeste innlegg

Nyheter

Blir det priskrig?

Nå har også mobiloperatøren Happybytes lansert abonnement med fri data. Det vil si abonnement med mulighet til å bruke så mye data man vil, men

Kommentar

Regnestykket som ikke går opp

Med 5,8 millioner kunder og nesten 19 milliarder i årlig omsetning, er mobilmarkedet både stort og attraktivt. Men det er et problem. Det er nemlig

Lyst til å jobbe smart? Vi hjelper dere gjerne

Gi oss ditt navn og nummer så tar vi kontakt

Live shopping er kommet for å bli