fbpx

Landsbygda vinner

Del innlegget

Pandemiens store “vinner” på lang sikt tror jeg vil være landsbygda. Lavere boligpriser kombinert med økt fritid og livskvalitet vil bidra til det. Arbeidstakere som slipper 1-2 timer pendling 2-4 ganger per uke vil i stedet bruke den tiden på familie, venner og hobbyer. Også færre reisedøgn vil komme våre nærmeste tilgode.

Vi vil også bruke noe av tiden vi sparer på reising til søvn. En undersøkelse fra Högskolan i Gävle og Gävle Kommun i Sverige viser at 30 kommuneansatt i snitt fikk 34 minutter lengre søvn de dagene de jobbe hjemmefra.  Det gir mer energi som både arbeidsgiver, omgangskrets, og ikke minst arbeidstakeren selv, har glede av.    

Bedre infrastruktur

På landsbygda vil vi se økt satsning på digital infrastruktur som fiber og 5G, samt redusert press på fysisk infrastruktur som vei, tog og buss. Økt bredbåndskapasitet, redusert trengsel på tog og vei, samt redusert forurensning vil gjøre det enda mer attraktivt å bo på “landet”. En positiv sirkel der altså.

Dagens tradisjonelle hovedkontor vil samtidig gjennomgå en stor forandring. Ja, noen av de vil sågar bli borte og bli erstattet med mer attraktive og fleksible møteplasser. Gårdeiere i byene vil som en konsekvens av det oppleve at behovet for kontorplasser reduseres med 30-50%.

Bredbåndsleverandører vil derimot se økt etterspørsel etter business-løsninger levert til privatadresser. Årsaken til dette er behovet for bedre sikkerhet på hjemmekontoret, samt gunstige skatteregler. Bedriftsfinansiert bredbånd hjemme vil i sin tur gjøre bredbåndsutbygging i grisgrendte strøk mer lønnsomt.

Oppgavestyrt arbeidsdag

Tidsstyrt arbeidsdag, den gode gamle 8 timers dagen, vil bli erstattet med oppgavestyrt arbeidsdag. De mest effektive arbeidstakerne vil dermed kunne få mer fritid. Arbeidsdagen vil også i større grad kunne deles opp basert på aktiviteten til resten av familien. Man kan f.eks. ta en pause på ettermiddagen for å være med familien, og ta opp igjen arbeidet på kvelden. Ettersom mer tid kan brukes med venner & familie får man en bedre sosial hverdag, og dermed høyere livskvalitet.  

Men økt bruk av hjemmekontor fordrer at man jobber med gode systemer, og har en kultur som legger til rette for asynkront fjernarbeid (dvs. at oppgaver kan gjøres på ulike steder og ulike tidspunkter på døgnet). Kommunikasjonen internt vil som en konsekvens bli basert på mindre prat og mer skriftlig. Erfaringene fra det siste året viser at det er noe man må trene på.

Sosialt prioriteres

Men vi vil selvfølgelig treffes og snakke sammen også i fremtiden. Bare på en annen måte. De dagene vi er på kontoret vil det meste at tiden gå med til teamrelatert arbeid som møter, workshops og fellessamlinger. Man vil bruke mindre tid på rapportering ettersom de fleste er oppdatert på hva som skjer i samhandlingssystemene man bruker. Administrative og rutinemessige oppgaver gjør man i større grad på hjemmekontoret.

De gangene vi etter hvert vil treffes fysisk vil medføre at eventbransjen, som har ligget død i over ett år, vil se en oppblomstring. De vil først ha gleden av bølgen med “post-korona” eventer, men veksten vil fortsette. Vi vil jobbe mer i små grupper og hver for oss, og det vil gjøre at behovet for fysiske samlinger tiltar i styrke. Samlingene vil være basert på faglig og sosialt innhold, og gjerne gå over flere dager.

Bedriftsinterne campus

Slike kvartalsvise eller halvårlige sosiale nettverks-eventer vil i større grad gjøres utenfor kontoret og byene, og gjerne på steder hvor man kan være for seg selv. Som følge at dette vil flere bedrifter etablere sine egne “campus” hvor de har 100% kontroll på omgivelsene og innholdet. XXL har i flere år gjennomført sine viktigste kurs og opplæringer på sin interne Camp XXL på Finnskogen, mens Orkla sin Merkevareskole på Borregaard Hovedgaard er en institusjon. Slike bedriftsinterne “campus” på landsbygda vil vi se flere av i årene fremover.

 

Les våre nyeste innlegg

Nyheter

Blir det priskrig?

Nå har også mobiloperatøren Happybytes lansert abonnement med fri data. Det vil si abonnement med mulighet til å bruke så mye data man vil, men

Kommentar

Regnestykket som ikke går opp

Med 5,8 millioner kunder og nesten 19 milliarder i årlig omsetning, er mobilmarkedet både stort og attraktivt. Men det er et problem. Det er nemlig

Lyst til å jobbe smart? Vi hjelper dere gjerne

Gi oss ditt navn og nummer så tar vi kontakt

Live shopping er kommet for å bli