Telia + Phonero = usikkert

0
27

Mandag 7.november ble det kjent av Telia Company AB har inngått avtale om å kjøp av konkurrenten Phonero for 2,3 milliarder. Phonero hadde ved utgangen av juni 2016 rundt 209 000 brukere, og det er tilsvarende markedsandel som Telia har i bedriftsmarkedet. Oppkjøpet fordrer godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Kjøpet av Phonero vil medføre at duopolet Telenor og Telia vil kontrollere over 95% av omsetningen i mobilmarkedet. Det er mange som derfor har hevdet at oppkjøpet vil hindre konkurransen, og at det vil medføre økte priser.

Nå har Konkurransetilsynet (KT) kommet med sine foreløpige konklusjoner. I brev av 16.desember informerer KT partene, Telia og Phonero, om at de har kommet til «..at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse». KT har derfor varslet partene om at inngrep mot oppkjøpet kan bli aktuelt.

KT skriver videre i sitt vedtak at: «Konkurransetilsynet er av den oppfatning at foretakssammenslutningen vil kunne medføre høyere priser og/eller dårligere kvalitet/service i markeder som berøres av foretakssammenslutningen».

Telia og Phonero har nå en mulighet til å komme med såkalte avhjelpende tiltak, dvs. tiltak kan medføre at KT godkjenner oppkjøpet. Man kan se for seg flere slike avhjelpende tiltak, men vi skal ikke foregripe begivenhetene ved å spekulere i disse. Konkurransetilsynet må innen 70 virkedager, dvs. i slutten av mars 2017, enten komme med begrunnet forslag til forbud mot oppkjøpet eller godkjenne oppkjøpet basert på eventuelle avhjelpende tiltak.