Vi hjelper dere å jobbe smart i hverdagen

Vi bidrar til at våre kunder blir mer lønnsomme ved å skape smarte strategier, konsepter og arbeidsprosesser.

Vår metode

skaper lønnsom vekst

Jobb smart

Bedrifter som jobber smart blir effektive, får økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet. Vi utvikler arbeidsprosessene som trengs for at dere skal kunne jobbe smart. 

Velg smart

Ingen leverandører er best på alt. Kunsten er å finne løsningene, prisene og betingelsene som støtter og forbedrer måten nettopp dere jobber på. Vi finner leverandørene som passer deres unike behov best.

Spar smart

Ingen avtale er god før den er implementert. Vi hjelper dere med implementering og opplæring, samt å følge opp avtaletider, priser og andre betingelser. Det er jo dumt å betale for mye.

Jobb smart med..

TELEHJELPEN

Vi hjelper dere med alt innen telekom. Vi finner løsningene som passer bedriftens behov best, uavhengig av leverandør. Og til de beste prisene og betingelsene.

AVTALEHJELPEN

Vi hjelper dere med å få de rette avtalene på både strategisk og ikke-strategisk innkjøp. Vi sørger også for at avtalene blir implementert og fulgt opp.

SYSTEMHJELPEN

Vi hjelper dere med å skape smarte arbeidsplasser i form av moderne digitale systemer, effektive arbeidsprosesser og god kommunikasjon.

KUNDEHJELPEN

Vi hjelper dere med å skaffe, utvikle og beholde lønnsomme og lojale kunder. Vi jobber med blant annet markedsføring, kundereiser og lojalitetsprogram.

PERSONALHJELPEN

Vi hjelper dere med å skaffe, utvikle og beholde de beste medarbeiderne innen deres bransje. Rekruttering, opplæring og riktig kultur er i fokus.

TALLHJELPEN

Vi hjelper dere med alt som har med tall å gjøre. Det gjelder bl.a. budsjetter, regnskap og kalkulasjon. Vi sørger for at det kommer mer penger inn enn det går ut.

MØTEHJELPEN

Vi hjelper dere med å gjennomføre små og store møter, digitale eller fysiske møter, interne kick-offs eller salgsmøter. Alt fra innhold, tekniske løsninger og praktisk gjennomføring.

Flere av tjenestene leveres i samarbeid med partnere

“Strategy should answer this; what can we do that is really hard for everybody else?"

- Scott Galloway

Dere kjenner bransjen, vi kjenner mulighetene

Vi jobber sammen med dere for å skape verdier

I takt med nye digitale muligheter har også forventningene til kundene økt betraktelig. Alle bedrifter må tilpasse seg den nye hverdagen, og kontinuerlig forbedre sin virksomhet. 

Mulighetene er enorme, tilgangen til gode IT-systemer er uendelig og markedet like globalt som det er lokalt.  

Vi bidrar med vår kompetanse enten det er gjennom utvikling av nye konsepter, mer effektive prosesser eller bedre kundeopplevelser.

Bloggen vår

Tips og kommentarer om hvordan man jobber smart

Blir det priskrig?

Nå har også mobiloperatøren Happybytes lansert abonnement med fri data. Det vil si abonnement med mulighet til å bruke så mye data man vil, men

Les mer »

Landsbygda vinner

Pandemiens store “vinner” på lang sikt tror jeg vil være landsbygda. Lavere boligpriser kombinert med økt fritid og livskvalitet vil bidra til det. Arbeidstakere som

Les mer »

Vil dere få fart på veksten?

La oss ta en prat og se hva vi kan bidra med