Telenor-logo
8000

Basestasjoner

99,9%

Befolkningsdekning

84,6%

Arealdekning 4G

Mange mobiloperatører leier tilgang til mobilnettet til Telenor. Se egen oversikt. Disse operatørene har nøyaktig samme dekning, kapasitet og nettkvalitet som Telenors egne kunder.  

Telenor har avviklet sitt 3G-nett, og satser for fullt på utbygging av 5G-nettet. Ambisjonen er å ha et landsdekkende 5G-nett i løpet av 2024. Mer informasjon om utbyggingsplanene for 2021 til Telenor finner man i denne linken

Operatører som bruker Telenor sitt mobilnett