Primafon logo

Primafon er den minste mobiloperatøren i Norge, både i forhold til størrelse og kjennskap. Primafon foksuerer på å levere telefoni- og datatrafikktjenester til norske SMB-bedrifter. Som en konsekvens leverer de ulike former for bredbånd, IP-telefoni, SMS Gateway, M2M og selvfølgelig også mobiltelefoni.
 
Primafon er en leverandør med lav kjennskap, men høy kompetanse.   

  • Mobil
  • IP-telefoni
  • Bredbånd

Dekning

Primafon bruker Telenor sitt mobilnett

Antall kunder

Primafon har under 500 mobilkunder

Målgruppe

Primafon henvender seg til små bedrifter med tildels komplekse behov

Mobilabonnement fra Primafon

Datapakke PrisKommentar
0,2 GB31,20Pris per min 0,26 / per SMS 0,14 / per MMS 0,28 / per MB 0,12

Andre abonnement og priser kan ofte skaffes på forespørsel.