Telia-logo
6000

Basestasjoner

98%

Befolkningsdekning

?

Arealdekning

Flere mobiloperatører leier tilgang til mobilnettet til Telia. Se egen oversikt. Disse operatørene har nøyaktig samme dekning, kapasitet og nettkvalitet som Telias egne kunder.  

Telia satser for fullt på utbygging av sitt 5G-nett. Telia har som ambisjonen er å ha det første landsdekkende 5G-nett i 2023. Mer informasjon om utbyggingsplanene for 2021 til Telia finner man i denne linken

Operatører som bruker Telia sitt mobilnett