En metodikk fra Metik

Jobb smart
Vår metodikk går ut på at man først finner smarte måter å jobbe på.

Velg smart
Deretter velger man produkter og tjenester som støtter opp under måten man jobber på.

Kjøp smart
Når man har valgt smart må man sørge for å kjøpe inn til riktige betingelser.

Spar smart
Og helt til slutt; en avtale er ikke god før den er implementert og fulgt opp. 

Det mener vi er en smart måte å jobbe på

Jobb smart

Bedrifter som jobber smart blir effektive, får økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet. Vi utvikler arbeidsprosessene som trengs for at dere skal kunne jobbe smart.

Velg smart

Ingen leverandører er best på alt. Kunsten er å finne løsningene, som støtter og forbedrer måten nettopp dere jobber på. Vi finner leverandørene som passer deres unike behov best.

Kjøp smart

Når man har valgt leverandør er det viktig at man får de rette betingelsene som priser, vilkår og annet som er viktig for dere. Vi sørger for at dere får konkurransedyktig betingelser.

Spar smart

Ingen avtale er god før den er implementert. Vi hjelper dere med implementering og opplæring, samt å følge opp avtaletider, priser og andre betingelser. Det er jo dumt å betale for mye.

La oss ta en prat