Velg smart med innkjøp

Anbud

Vi er uavhengige og kan gjennomføre en full anbudsrunde blant alle relevante operatører. Da får man som regel de beste løsningene.

Reforhandling

Ønsker dere å beholde dagens leverandør kan vi gjennomføre reforhandling på vegne av dere basert på vår markedskunnskap.

Revisjon

Vi går gjennom dagens avtaler og ser om det er rom for forbedringer både når det gjelder teknisk løsning, pris og betingelser.

La oss ta en prat