Konkurransen er død

0
46

Telias oppkjøp av Phonero ble i går overraskende godkjent av Konkurransetilsynet uten noen form for forbehold. Konkurransetilsynet har dermed overlatt markedet til Telenor og Telia.

Dette er en trist dag for konkurransen i det norske mobilmarkedet. Konkurransetilsynet offentliggjorde i går at de har gitt etter for lobbyistene og juristene til Telia ved å godkjenne oppkjøpet av Phonero. Som ved ett trylleslag har myndighetene velsignet en markedssituasjon hvor Telenor og Telia sammen vil kontrollere 91% av alle mobilkunder, 95% av all omsetning og 100% av overskuddet i det norske mobilmarkedet. Restene må aktører som Ice, Hello, Chilimobil, Komplett Mobil og TDC/Get dele på.

Konkurransetilsynet varslet partene Telia og Phonero før jul om at de ville kunne gripe inn mot oppkjøpet. Konkurransetilsynet anså den gangen at oppkjøpet ville kraftig begrense konkurransen både i sluttbrukermarkedet og i grossistmarkedet. Denne advarselen ble forsterket i slutten av februar hvor de i ett 77-sider langt dokument redegjorde for hvorfor oppkjøpet vil være skadelig for konkurransen i sluttbrukermarkedet.

Telia på sin side har hevdet at oppkjøpet vil øke deres konkurransekraft og dermed konkurransen i markedet. Men de har ikke vært konkrete på hva de mener med det. Ironisk nok måtte Telia, etter press fra Konkurransetilsynet, selge unna bedriftsoperatøren Network Norway med 90 000 kunder for å få godkjent oppkjøpet av Tele2 i 2015. Hvorfor de nå får lov til å kjøpe over 200 000 bedriftskunder fra Phonero er både ulogisk og uforståelig.

Det er dessverre norske kunder som vil ende opp med å betale den imponerende kjøpesummen på 2,3 milliarder gjennom dårligere konkurranse og påfølgende høyere priser.

Konkurransetilsynet tror at de 400 millionene som Telia sparer ved at Phonero ikke lengre skal bruke Telenor sitt mobilnett vil komme kundene til gode. Det er nok en feilaktig konklusjon. Markedslederen Telenor har nemlig tidligere uttalt at de ønsker å øke prisene, og de vil nå neppe møte sterk motstand hos Telia som styres av tidligere Telenor-direktør Abraham Foss og hans sjef, tidligere Telenor-direktør Johan Dennelind.

Det fremgår ikke av meldingen fra Konkurransetilsynet om Telia har forpliktet seg til å gi disse 400 millionene i besparelsene videre til kundene eller om de kan beholde de selv (noe de forøvrig gjorde når de kjøpte Tele2/OneCall). Mangelen på slik bekreftelse er vel tvert imot en bekreftelse på at Telia ikke har forpliktet seg til noen ting.

Telia har tidligere i prosessen frivillig kommet med såkalte avhjelpende tiltak, men til og med dette har Konkurransetilsynet nå droppet å kreve fra Telia. Telia har tilsynelatende ingen forpliktelser til verken å senke prisene eller legge til rette for nye aktører som ønsker seg inn i markedet. Hvorfor Konkurransetilsynet ikke fremmet slike krav fremstår som katastrofalt.

Telia har hele tiden vært uenig med Konkurransetilsynet, og de truet senest i mandagens utgave av Dagens Nærlingsliv med å klage på ett eventuelt avslag. Dessverre har ikke kundene noen ankemulighet – vi må bare leve med at vi har et tannløst tilsyn. Nå vil konkurransen i det norske mobilmarkedet være på Telenor og Telia sine premisser. Trist, men sant.

Nå er det opp til Telia å motbevise alle skeptikerne av oppkjøpet ved å stimulere til økt konkurranse. Ikke bare på deres premisser, men også til fordel for andre aktører. At myndighetene ikke tar ansvar for konkurransen betyr jo ikke at kommersielle aktører ikke kan gjøre det. Vi vil følge spent med.