Keiserens nye klær

0
100

Telia presenterer tiltak som har vært tilgjengelig på markedet i 2 år allerede. Det har liten avhjelpende effekt redegjør vi for i denne bloggen.

Telias forsøk på å overbevise Konkurransetilsynet om at kjøpet av Phonero er bra for konkurransen minner om HC Andersens eventyr «Keiserens nye klær». For du husker vel eventyret om den forfengelige keiseren som ble lurt til å tro at det fantes ett stoff så eksklusivt at bare de intelligente og oppegående kunne se det? Keiseren kjøpte stoffet, og han vandret naivt rundt i gatene helt til et barn sa det som var åpenbart for alle: «Han er jo naken».

Telia forsøker å få oss til å tro at oppkjøpet av Phonero vil styrke deres konkurransekraft, og dermed også konkurransen på det norske mobilmarkedet. Det er liten tvil om at kjøpet av Phonero vil gjøre Telia både større og sterkere. Men det er fremlagt få, om noen, bevis på at oppkjøpet faktisk vil bedre konkurransen i mobilmarkedet. Og dette til tross for gjentatte oppfordringer til Telia om å forklare hva de mener med at konkurransen vil bli bedre, blant annet i vår blogg Hei Telia, hva mener dere?.

Vi mener tvert i mot at oppkjøpet vil hindre konkurransen, og vi får heldigvis støtte for dette hos Konkurransetilsynet (KT). Den 16. desember 2016 sendte KT ett varsel til Telia og Phonero hvor de redegjorde for hvorfor de mener at oppkjøpet vil begrense konkurransen både i sluttbruker- og grossistmarkedet. KT informerte samtidig at de ville kunne gjøre inngrep i transaksjonen, det vil si at de blant annet kan stoppe oppkjøpet. Telia kan under hele prosessen komme med avhjelpende tiltak, det vil si tiltak som sørger for at konkurransen opprettholdes etter kjøpet.

Til tross for at KT oppfordrer Telia til å komme med slike tiltak så tidlig som mulig, valgte Telia å presentere dette helt på tampen av fristens utløp. Mandag 20.februar, samme dagen som fristen gikk ut, kunne KT informere om at Telia hadde presentert tiltak som de mener vil opprettholde konkurransen i mobilmarkedet. Telia skal blant annet ha lovet å gi MVNO-aktører tilgang til deres landsdekkende nett på definerte vilkår. KT vil nå vurdere dette tiltaket, og innen 10.mars komme med sine konklusjoner i saken.

Det avhjelpende tiltaket som Telia nå har presentert er på ingen måte nytt. Til tross for at vi ikke kjenner detaljene er det som har kommet frem unektelig likt det Telia forpliktet seg til når de fikk lov til å kjøpe Tele2 tilbake i 2015 (se utklipp fra vedtaket til KT nedenfor). Da lovet Telia også å tilby MVNO-tilgang til nye og eksisterende aktører. Tilbudet har dermed vært tilgjengelig i markedet i 2 år uten at det har vært med på å bedre konkurransen av betydning.

Utklipp fra KTs vedtak ifb med Telias oppkjøp av Tele2

I et marked med velfungerende konkurranse er det en selvfølge at en stor aktør som Telia tilbyr tilgang til sitt nett for å få så mange brukere som mulig. At det derfor skulle være ett avhjelpende tiltak i forbindelse med oppkjøpet av Phonero fremstår som ganske absurd. I Norge er det forøvrig kun ett få tall aktører som har såkalt MVNO tilgang, de fleste er såkalte service providere.

I vår blogg Kan Ice redde Telia? som vi publiserte 24.januar redegjorde vi for at Telia kanskje ville tilby fordelaktige grossistavtaler til alle operatører i markedet som ett avhjelpende tiltak. Vi tok i samme blogg til orde for at Telia heller burde tilby Ice vilkår som gjør at de raskt kan etablere seg som en reel leverandør i grossistmarkedet. Vi kom også med noen konkrete forslag til hva disse vilkårene kunne være. Vi mener nemlig at Telia sitt tilbud om allmenn tilgang til deres nett vil gjøre det vanskeligere for Ice å etablere seg som leverandør til andre operatører, og at det avhjelpende tiltaket dermed vil ha motsatt effekt enn hva markedet faktisk trenger.

I forbindelse med Telias oppkjøp av Tele2 i februar 2015 uttalte da også avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet følgende til NRK: «Konkurransetilsynet har i dialogen med TeliaSonera vært tydelig på at en tredje nettverksoperatør med en viss kundemasse er sentralt for å sikre fortsatt konkurranse». Hvorfor Telia nå presenterer ett tiltak som sparker bena under den tredje nettverksoperatøren er derfor ganske forunderlig og nesten litt arrogant synes vi.

Problemet til Telia, som de sannsynligvis ikke evner å se, er at konkurransen er sterkt begrenset allerede før oppkjøpet. Hvordan ett kjøp av Phonero derfor skal bidra til økt konkurranse er det få som forstår. Man må nok ha fet bonusavtale i Telia eller være en godt gasjert advokat eller rådgiver for å se det. Ikke ulikt de «intelligente og oppgående» i eventyret om Keiserens nye klær. Forhåpentligvis klarer Konkurransetilsynets dyktige medarbeidere å se forbi de tomme lovnadene fra lobbyistene til Telia, og sørge for at oppkjøpet stoppes eller forplikter Telia til reelle tiltak som medfører økt konkurranse.