Telia fortsetter å tape og blir nå slått av Phonero

0
23

Telenor, inkludert merkevaren Dipper, har befestet sin posisjon som den desidert største mobiloperatøren til bedriftsmarkedet. Og for første gang må Telia (tidligere Netcom) tre til side på seierspallen og gi 2.plassen til Phonero.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i dag presentert bransjetallene for 1.halvår. Det er vekst i det lønnsomme bedriftsmarkedet hvor antall abonnement økte med 2 031 i løpet av 1.halvår. Målt i antall abonnement står bedriftene for 24% av totalmarkedet på over 5,7 millioner abonnement. I omsetning er andelen betydelig høyere med 33% av totalmarkedet på over 8,4 milliarder. Det kan indikere at bedriftskundene både bruker mobilen mer, samt at de sannsynligvis også betaler mer enn privatkundene.

Telenor, inkludert Dipper, troner fortsatt på toppen med 60,3% av antall bedriftsabonnement. Målt i omsetning har Telenor hele 66,9% markedsandel. De tre største aktørene, Telenor, Telia og Phonero, har økt sin samlede markedsandel fra 90,1% pr 31.desember 2015 til 91,1% ved utgangen av 1.halvår. Det er dermed blitt enda vanskeligere å utfordre de tre store som øker sin markedsmakt.

Det er Telenor og Phonero som har stått for veksten, mens Telia fortsetter å tape. I ett marked som økte antall abonnement med 2 031 abonnement i løpet av 1.halvår tapte Telia 1 946 bedriftsabonnement i samme periode. Andre tapere i markedet er øvrige operatører som inkluderer operatører som Ice og TDC.

Den store vinnerne i bedriftsmarkedet er Phonero som tar markedsandeler målt i både omsetning og antall abonnement. Målt i omsetning har Phonero (13,4%) pr 30.juni 2016 nå passert Telia (13,2%), og er nå offisielt nummer 2 i det norske bedriftsmarkedet for mobiltelefoni. Når det gjelder antall abonnement gjenstår det pr 30.juni kun 6 723 abonnement før Phonero også her er større enn Telia. Med en vekst på 13 211 abonnement i 1.halvår kan det godt være at Phonero allerede nå i oktober har passert Telia. Svaret får vi når Nkom presenterer tallene for hele 2016 i mai 2017.

Noe av veksten til Phonero skyldes oppkjøpet av Mobitalk tidligere i år. Men Mobiltalks kundeportefølje utgjør kun 5 683 (pr 31.12.15) av veksten på 13 211 abonnement. Så det er tydelig av salgsapparatet til Phonero har jobbet på høygir gjennom 1.halvår 2016.

Telia på sin side har nå i høst lansert noen nye tjenester, men det er usikkert om disse er unike nok til å hjelpe Telia til å ta markedsandeler. Telia har, selv etter massive investeringer i sitt mobilnett, altså ikke lykkes med å få nye kunder gjennom 1.halvår.

Det er forunderlig at Telia-ledelsen aksepterer den svake posisjonen Telia over lang tid har hatt i bedriftsmarkedet. Telia kunne, etter vår mening, med forholdsvis enkle grep økt markedsandelen betraktelig. Telehjelpen er nemlig overbevist om at Telia burde hatt dobbelt så stor markedsandel (opp mot 30%) i bedriftsmarkedet. Der man i privatmarkedet ser ett klart duopol med Telenor og Telia, har vi nærmest ett monopol med Telenor som kontrollerer nesten 70% av omsetningen i bedriftsmarkedet. I tillegg kommer aktører som Phonero med flere som leier tilgang til mobilnettet til Telenor. Forhåpentligvis får vi se en mer aggressiv satsning fra Telia i løpet av kort tid.

Skuffende er det å se at utfordreren Ice tilsynelatende fortsetter å tape markedsandeler. Målt i omsetning har de gått fra 3,4% i 1.halvår 2015 til 2,7% i 1.halvår 2016 i bedriftsmarkedet. Pr. 30.juni hadde Ice 40 820 bedriftsabonnement og det er en tilbakegang på 2 765 på 6 måneder (og 9 069 i løpet av 12 måneder). I privatmarkedet opplever de derimot sterk vekst.

Av store hendelser etter 30.juni vet vi at Dipper (Telenor) har kjøpt bedriftskundene til Hello (11 793 pr 30.juni 2016), Telenor har vunnet tilbake BTV Innkjøp (Buskerud, Telemark og Vestfold fylke) fra TDC, men TDC har vunnet Bergen kommune. Hvordan bildet ser ut ved utgangen av 2016 er derfor spennende å se.