Kanonene lades, ikke bind deg til masten

0
35

Flere store aktører er på jakt etter Telenors kunder, og de har lommene fulle av penger. Kunder som er forberedt kan utnytte dette til sin fordel. Kunder som ikke er forberedt kan bli lurt inn i ett spill som vil koste de dyrt.

I følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) omsatte ekom-markedet for over 34 milliarder i 2015. Av dette utgjør mobiltjenester 20 milliarder og fast bredbånd nesten 9 milliarder. Hele 51,3% av omsetningen i 2015 tilfalt Telenor. Telia er nest størst med 19,3%, mens Get/TDC og NextGenTel delte 3.plassen med 3,2%. Til tross for Telenor sin dominans er det en fragmentert bransje med totalt 166 aktører.

Flere store aktører har på vårparten gjort strategiske grep som kan sørge for å de vil styrke sin posisjon i dette attraktive markedet. Altibox har gått inn som eier i Hello, Telia-konsernet har solgt virksomheter for nesten 6 milliarder og dermed frigjort penger til oppkjøp i Norge, TDC har solgt sin virksomhet i Sverige for 2,9 milliarder og frigjort penger til videre satsning i Norge og Ice har hentet penger for å satse i Norge (samt forberede en børsnotering). På toppen av det hele kastet Komplett seg inn i manesjen i begynnelsen av juni ved å lansere Komplett Mobil. Kanonen lades for en konsolidering av ekom-markedet i Norge.

Hvem rettes så kanonene mot? Jo, først og fremt mot markedslederen. Telenor er jo større enn alle sine 165 konkurrenter til sammen, og det er klart at det er hos Telenor at det er flest kunder og mest omsetning å hente. Til tross for store investeringer er det nemlig særdeles lukrativt å være stor i det norske ekom-markedet. Spesielt hvis man eier infrastruktur som f.eks mobil- eller fibernett. I 2015 hadde de to største aktørene, Telenor og Telia, et EBTDA resultat på henholdsvis 11 milliarder og 2,4 milliarder i sine norske virksomheter.

Hva skal pengene brukes til? Det er nok forskjellig fra aktør til aktør. Telia har blant annet bare ett ben å stå på i det norske markedet, nemlig mobil. Selvom Netcom (i dag Telia) uttalte for mange år siden at «fremtiden er trådløs» er nok virkeligheten i dag litt annerledes. Med de store datamengdene som konsumeres hver dag er vi også avhengig av fast bredbånd. Dette har nok Telia forstått, og til tross for at de solgte NextGenTel til Telio for noen år siden, ønsker de sannsynligvis igjen å bli eier av bredbåndsinfrastuktur. Mulige oppkjøpskandidater er børsnoterte NextGenTel (ironisk nok) og EQT-eide Broadnet.

TDC lanserte på forsommeren en ny offensiv mot bedriftsmarkedet. Etter å ha jobbet (nesten) eksklusivt mot store bedrifter og institusjoner tar TDC nå med seg Get-navnet og retter innsatsen mot det bredere lag av norske bedrifter. Det er også ventet en offensiv satsning mot private mobilkunder etter hvert. Men det kreves ikke mange milliarder for å selge sine nåværende tjenester til flere kunder. Det er derfor ikke utenkelig at TDC har større planer med sine frigjorte milliarder. Kanskje oppkjøp av børskandidaten Ice slik at de får et eget mobilnett? TDC kjøpte jo Get rett før de skulle på børs.

Uansett hva som skjer av oppkjøp blir det forhåpentligvis en tøffere kamp om de norske kundene fremover. Mange vil bli lokket med god tilbud, og flere operatører vil benytte muligheten til å binde opp flest mulig kunder for å gjøre seg ekstra attraktive ovenfor potensielle kjøpere.

Her må kundene kjenne sin besøkelsestid. Slike innlåsningsmekanismer har kun til hensikt å begrense konkurransen, og bindingsavtaler er som regel mer lønnsomme for en operatørs aksjonærer enn kunder. Hvis operatøren har konkurransedyktig produkter, priser og kundeservice skal det jo uansett mye til for at en kunde bytter til en konkurrent.

Den beste måten å sørge for at en leverandør står på tå og hev for deg som kunde er ved å sørge for at du kan bytte leverandør når du vil, og ikke når det passer for leverandøren. Så når kanonene nå lades bør man ikke binde seg til masten.